IhaleDetay


Ihale Kayıt Numarası Ihale Konusu Ihale Tarihi Ihaleyi YapanBirim Ihale Usulu Ihale Turu KurumsalLink
6 adet işyeri, 1 adet lojman ve 20 adet tarla bahçe ve arsa kiralama ihalesi 26.10.2021 11:00:00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanun 35. Madde/a (Kap. Tek. Usulü) KurumsalLink https://ebelediye.inegol.bel.tr/Ihale/IhaleDetay/1042

EkDosyalar