Eğitim Yardımı Ön Başvuru


2023-2024 Eğitim yılı İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Umuteli Eğitim başvuruları 18 Eylül - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim yardımı almaya devam eden arasınıf öğrencilerimizinde bilgi ve belgelerini güncellemeleri gerekmektedir.

Kayıt yapmayan ve belgelerini yüklemeyen öğrencilerimizin eğitim yardımı değerlendirmeye alınmayacaktır. (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir)

ŞARTLAR

- Yakınlar sekmesinde aynı hanede kalan (anne, baba, dede, nine, amca, kuzen) tüm kişilerin kimlik bilgileri yazılmalıdır.

- Yüksek öğretim kurumlarından birinde örgün lisans ve ön lisans eğitimi veren bir programa kayıt yaptırmış olmak.

- Öğrencinin ailesinin İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olması,

- Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması.

- Herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı çalışmamak,

- Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,

- Sınıf veya dönem tekrarı yapan öğrencilerin eğitim yardımı kesileceğinden, öğrenciler her yıl sınıf geçtiklerine dair öğrenci belgesi göndermek ve bilgi güncellemek zorundadır.

- Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.

- Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.

- Evrak gönderme aşamasında eksik ve hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır. Evrak tamamlatma uygulamamız bulunmamaktadır.

- Eğitim Yardımı 2023-2024 döneminde hak sahibi bir öğrenciye 2 taksit ödeme yapılacaktır.NOTLAR :

* BİRDEN FAZLA KARDEŞ BAŞVURULARINDA DEĞERLENDİRME TEK KARDEŞ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

* ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURULARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR.


  Onaylıyorum