AskidakiImarPlanlariListesi


AskiyaCikisTarihi AskidanInisTarihi Açıklama İlçe Mahalle
19.11.2020 21.12.2020 Orta Mahallesi, 1865 ada 221 (kısmen) ve 223 (kısmen) parsellerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2020 tarih 9884 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir .19.11.2020-18.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL ORTAKÖY
13.11.2020 14.12.2020 Edebey Mahallesi 114 ada ile Yeniceköy Mahallesi 260, 261, 459 nolu adalarda bulunan parsellerde yükseklik serbest olan alanlarda yüksekliğin belirtilmesi şeklinde hazırlatılan plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Yeniceköy - Edebey
13.11.2020 14.12.2020 Cerrah Mahallesi 148 ada 44-96-97 parsellerin bulunduğu alanda imar ada hatlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH
13.11.2020 14.12.2020 Mahmudiye Mahallesi 403 ada 4-59-67-68-116 nolu parsellerde askı itirazın değerlenlendirilmesi şekilde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE
11.11.2020 11.12.2020 Orhaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 1505 adanın doğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilanen tebliğ olunur. İNEGÖL ORHANİYE
11.11.2020 11.12.2020 Cerrah Mahallesi tapuda kayıtlı 241 ve 1974 no. lu adaların batısı, 1975 nolu adanın doğusundaki alan ile 229 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH
11.11.2020 11.12.2020 Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 1755 ada ve Cerrah Mahallesi 102-103-104 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar-Cerrah
23.10.2020 23.11.2020 Kulaca ve Bilal mahallelerinde muhtelif parsellerde Bursa KVKBK'nın 24.09.2020 tarih 9880 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL Kulaca -Bilal
20.10.2020 19.11.2020 Akhisar Mahallesi 701-704-1698-1699-1700-1701 adalar ile 136 ada 1 parsel ve yakın çevresine ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL AKHİSAR
20.10.2020 19.11.2020 Akhisar mahallesi 320 ada 17 parsele ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR
20.10.2020 19.11.2020 Mahmudiye Mahallesi 1653 ada 1 parsel güneyi ile 1657 ada 1 parsel güneyine ait uygulama imar planı değişiklikleri 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL MAHMUDİYE
20.10.2020 19.11.2020 Mahmudiye Mah. 385 ada 1717 parsel güneyine ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE
20.10.2020 19.11.2020 Yeniceköy Mahallesi 597-598 nolu adalara ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL YENİCEKÖY
20.10.2020 19.11.2020 Sinanbey Mahallesi 101 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SİNANBEY
26.08.2020 25.09.2020 Sinanbey Mahallesi 1338 ada 14-15 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SİNANBEY
26.08.2020 25.09.2020 Tahtaköprü Mahallesi Ticaret Alanları-Muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ
24.08.2020 23.09.2020 Aşağıballık Mahallesi, 110 ada 1-2-3-4-11(kısmen) 27(kısmen)-33-34-35-36 parsel nolu taşınmazların Bursa KVKBK'nın 25.06.2020 tarih 9625 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL AŞAĞIBALLIK
07.08.2020 07.09.2020 Kemalpaşa Mahallesi 860 ada 321 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA
07.08.2020 07.09.2020 Alanyurt(Fatih-Cumhuriyet) Mahallesi 1692/1 --125 adanın güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL ALANYURT
07.08.2020 07.09.2020 Altay Cad. 1351/15?Koca Sok. 788/305-306, Gürler Sokak 1370/243-244-347-356-357, 1.Mesudiye Sok. 98/1-68-69, Bircanlar Sok. 321/1-13, Fethiye Çıkmazı Sok. 403/4-59-67-68-116, Mahmudiye Mah.789/485 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği İNEGÖL
07.08.2020 07.09.2020 Tahtaköprü Mahallesi 186 ada 1-2-3-16-17-18-19-20 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ
07.08.2020 07.09.2020 Alanyurt (Yunus Emre) Mahallesi 2903-2893 parseller arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL ALANYURT
21.05.2020 23.06.2020 Kemalpaşa Mahallesi 860 ada 321 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL Kemalpaşa
01.05.2020 30.05.2020 Süleymaniye mah. 254 ada 374 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE
01.05.2020 15.05.2020 Boğaz Mahallesi 136 ada 86 parsele ait uygulama imar planı İNEGÖL BOĞAZKÖY
03.03.2020 01.04.2020 Akhisar Mahallesi 355 ada 1 nolu parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden İmar Uygulaması işlemi. İNEGÖL AKHİSAR
18.02.2020 19.03.2020 Yeniceköy Mahallesi 4 pafta 558, 559 ve 4469 nolu parsellerde İmar Uygulaması işlemi. İNEGÖL YENİCEKÖY
28.01.2020 27.02.2020 Yeniceköy Mahallesi 587 ada 1/1000 ölçekli plan notu ilavesi İNEGÖL YENİCEKÖY
28.01.2020 27.02.2020 Akhisar 787 ada 2-3-4 parseller, 788 ada 3-4-5 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL AKHİSAR
28.01.2020 27.02.2020 Kemalpaşa Mahallesi 668 ada 51 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA
19.12.2019 20.01.2020 Kurşunlu Mh. 103 ada 1 ve 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL KURŞUNLU
19.12.2019 20.01.2020 Süleymaniye Mh. 262 ada 1-25-37-38 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE
19.12.2019 20.01.2020 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları Konut Alanları Plan notu ilavesi İNEGÖL
19.12.2019 20.01.2020 Mesudiye Mh. 1198 ada 5 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL MESUDİYE
19.12.2019 20.01.2020 Mahmudiye Mh. 278 ada 77-94-170 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL MAHMUDİYE
17.12.2019 16.01.2020 Burhaniye Mahallesi 222 ada 17 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL