AskidakiImarPlanlariListesi


AskiyaCikisTarihi AskidanInisTarihi Açıklama İlçe Mahalle
04.08.2022 05.09.2022 Akhisar mahallesinde 101 ada 79 parselde taşınmazdaki mezarlığın içerisinde 2863 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan 19.yy?a ait mezar taşlarının bulunması nedeniyle mezarlığın ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 04.08.2022-02.09.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR
01.08.2022 31.08.2022 Rüştiye mahallesi 105 ada 8 parselin 2863 sayılı Yasası?nın 8.maddesi gereğince ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 01.08.2022-30.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL RÜŞTİYE
01.08.2022 31.08.2022 Kulaca Mahallesi 118 ada 54 parsele ilişkin ?Sanayi Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Yol ve Otopark ? olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan planların onaylanmasına karar verilmiştir.01.08.2022-30.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL KULACA
06.07.2022 05.08.2022 Akhisar Mahallesi 578 ada 18 parselde 2013 ada 1 parselinde doğusunda, 411 ada 4 parselin kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR
06.07.2022 05.08.2022 Orhaniye Mahallesi Kozluca Bulvarı-Mezbaha Sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL ORHANİYE
06.07.2022 05.08.2022 Mahmudiye Mahallesi 833 ada 562 parselin doğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL MAHMUDİYE
06.07.2022 05.08.2022 Gündüzlü Mahallesi 112 ada 118 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL GÜNDÜZLÜ
06.07.2022 05.08.2022 Süleymaniye Mahallesi 573 ada Gönülaçan-Yeşilbağ sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL SÜLEYMANİYE
06.07.2022 05.08.2022 Mahmudiye Mahallesi 1366 ada 435 parselin güneybatısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE
06.07.2022 05.08.2022 Süleymaniye Mahallesi 1305 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL SÜLEYMANİYE
06.07.2022 05.08.2022 Çeltikçi Mahallesi 120 ada 4 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ÇELTİKÇİ
23.06.2022 25.07.2022 Alanyurt 3083 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 23.06.2022-22.07.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt
27.05.2022 27.06.2022 Cerrah Mahallesi 153/16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 74, 84, 86, 88, 92, 93 nolu parseller ve 108 ada 11 nolu parsel 3194 sayılı İmar Kanunu 18.madde uygulaması İNEGÖL CERRAH
24.05.2022 23.06.2022 Cerrah Mahallesi 102/10,11,12,13,14,15,16,19,20 nolu parseller, 103/1,2,3,4,5 nolu parseller, 104/1,2,3,4,5,7,10,12,13,14,15 nolu parseller ile Akhisar Mahallesi 1755/1,2,3,4 nolu parsellere ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan parselasyon planları askı ilanı İNEGÖL CERRAH
16.05.2022 15.06.2022 İsaören Mahallesi 114 ada 12-13-14-15 parsellere ait uygulama imar planı 16.05.2022-14.06.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL İSAÖREN
28.04.2022 30.05.2022 Cerrah mahallesinde 128 ada 3 parseli, 129 ada 1 ve 13 parsellerinde kayıtlı A58 envanter numaralı değirmen ve konut yapısı ve çevresi için, sınırları 128 ada 3 (tescilli), 4; 129 ada 1(tescilli), 13(tescilli), 14, 15; 130 ada 11, 12 parsellerden geçecek şekilde işaretlenen alanın tescilli yapının ?korunma alanı? olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL CERRAH
27.04.2022 27.05.2022 Cuma Mahallesi 31 ada 61 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL CUMA
13.04.2022 16.05.2022 Akhisar Mahallesi 1752 /1, 2, 3, 4 nolu parseller ve 106 ada 102 nolu parsele ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi İmar Uygulaması Askı İlanı İNEGÖL AKHİSAR
06.04.2022 06.05.2022 Hocaköy Mah. 130 ada 58-62 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 06.04.2022-05.05.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HOCAKÖY
06.04.2022 06.05.2022 Hilmiye Mah. 119 ada 152-153-154 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 06.04.2022-05.05.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HİLMİYE
05.04.2022 09.05.2022 İlçemizin Yeniceköy Mahallesinde bulunan tapunun 506 ada 7, 8, 9, 10, 12 nolu parseller, 597 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ve 598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerdeki imar uygulaması İNEGÖL YENİCEKÖY
16.03.2022 15.04.2022 İlçemizin Sinanbey Mahallesi 974 ada 1 ve 2 nolu parseller İNEGÖL SİNANBEY
16.03.2022 15.04.2022 İlçemiz Sinanbey Mahallesi 971 ada 1 ve 2 nolu parseller İNEGÖL SİNANBEY
04.03.2022 04.04.2022 İlçemizin Yeniceköy Mahallesi 506 ada 7 ila 12 nolu parseller, 597 ada 1 ila 7 nolu parseller ve 598 ada 1 ila 6 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması İNEGÖL YENİCEKÖY
18.02.2022 21.03.2022 Hacıkara Mahallesi 107 ada 103 ve 104 parsellerde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.02.2022-19.03.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HACIKARA
18.02.2022 21.03.2022 Çitli Mahallesi 130 ada 386 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.02.2022-19.03.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ÇİTLİ
15.02.2022 17.03.2022 Akhisar 136 ada 1 parsele ilişkin hazırlatılan plan değişikliği 15.02.2022-16.03.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR
28.01.2022 28.02.2022 Yeniceköy Mahallesi 574/4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması. İNEGÖL YENİCEKÖY
14.01.2022 13.02.2022 Cerrah Mahallesi 194, 196, 198 ve 208 nolu ada ve muhtelif parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması İNEGÖL CERRAH
14.01.2022 14.02.2022 Hamzabey Mahallesi 241 adanın doğusunda "Park Alanı" planlı alanın bir kısmında "Trafo Alanı" olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 14.01.2022-12.02.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HAMZABEY
14.01.2022 13.02.2022 Cerrah Mahallesi 153/16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 74, 84, 86, 88, 92, 93 nolu parseller ve 108 ada 11 nolu parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması. İNEGÖL CERRAH
13.12.2021 12.01.2022 Karalar Mahallesi 152 ada 1 parselin kuzeyindeki "Park Alanı" planlı alanın bir kısmında "Trafo Alanı" olarak hazırlatılan plan değişikliği 13.12.2021-11.01.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL KARALAR
13.12.2021 12.01.2022 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planında 595-04 K.K. nolu Yenişehir İnegöl Devlet Yolu Km 26+800, Organize Sanayi Kavşağı olarak adlandırılan bölgede, yayaların karşıya geçişini sağlamak amacıyla "Yaya Üst Geçidi" olarak hazırlatılan plan değişikliği 13.12.2021-11.01.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Sinanbey--Orhaniye
06.12.2021 05.01.2022 Akhisar Mahallesi 108/242-244, 701/2, 704/1-3-4-5-6-7-8-9-10, 1700/1-2-3, 1701/1 parsellerde 18.madde uygulaması İNEGÖL AKHİSAR
15.11.2021 15.12.2021 Yeniceköy Mahallesi (Pazar Alanı) Muhtelif yerlerde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY
15.11.2021 15.12.2021 Küçük Yenice Mahallesi 124 ada 63 parselde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL KÜÇÜKYENİCE
15.11.2021 15.12.2021 Akhisar mah. 776 ada1 ve 2 parsellerde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR
15.11.2021 15.12.2021 Hamidiye Mahallesi 68 ada 15-35 parseller ve çevresinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HAMİDİYE
15.11.2021 15.12.2021 Akhisar ve Süleymaniye mahallesi arasında rekreasyon alanı olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar - Süleymaniye
15.11.2021 15.12.2021 Yeniceköy Mahallesi 118 ve 119 ada ve muhtelif parsellerde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15.11.2021-14.12.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY
09.11.2021 09.12.2021 Akhisar Mahallesi 110 ada 369, 370 parsel sayılı taşınmazlarda 18. madde uygulaması İNEGÖL AKHİSAR
13.10.2021 12.11.2021 Cerrah Mahallesi muhtelif yerlerde 15 adet "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH
13.10.2021 12.11.2021 Alanyurt Mah. 1166, 1169, 1170 ve 3379 parsellerde imar adasının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt
13.10.2021 12.11.2021 Mahmudiye Mah. 1296 ada 4 parselin doğusunda "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE
13.10.2021 12.11.2021 Mahmudiye Mah. 410 ada 73 parselin doğusunda, Akhisar Mah. 257 ada 1 parselin doğusunda, 144 ada 89 parselin batısında, 356 ada 19 parselde ve 136 ada 3 parselin kuzeyinde "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar -Mahmudiye
22.09.2021 22.10.2021 İlçemiz Karalar Mahallesi tapunun 111 ada 68 ve 105 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması İNEGÖL KARALAR
22.09.2021 22.10.2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi tapunun 153/16,18,23,24,25,26,27,28,33,34,36,37,38,56,57,58,60,61,72,74,84,86,88,92 ve 93 nolu parseller ile 108 ada 11 nolu parselde yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH
22.09.2021 22.10.2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi tapunun 194,196,198 ve 208 nolu adalardaki muhtelif parselleri kapsayan alanda yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH
07.09.2021 07.10.2021 Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 1926 ada 22 nolu parselde imar ada hattının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan plan değişikliği 07.09.2021-06.10.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL MESUDİYE
03.09.2021 04.10.2021 Esen Mahallesi 109 ada 47 parselin bir kısmında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2021 tarih 10657 sayılı kararı I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir . İNEGÖL ESENKÖY
24.08.2021 23.09.2021 Hocaköy Mahallesi 130 ada 62 parsel Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2021 tarih 10619 sayılı kararı ile 'Hocaköy Değirmeni Koruma Alanı' belirlenmesine karar verilmiştir. İNEGÖL HOCAKÖY
16.08.2021 15.09.2021 Süleymaniye Mahallesi 1245 ada 10 parselin ?Akaryakıt ve Servis İstasyonu?na alınmasına ilişkin hazırlatılan plan değişikliği 16.08.2021-14.09.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SÜLEYMANİYE