AskidakiImarPlanlariListesi


AskiyaCikisTarihi AskidanInisTarihi Açıklama İlçe Mahalle
21.05.2020 23.06.2020 Kemalpaşa Mahallesi 860 ada 321 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL Kemalpaşa
01.05.2020 30.05.2020 Süleymaniye mah. 254 ada 374 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE
01.05.2020 15.05.2020 Boğaz Mahallesi 136 ada 86 parsele ait uygulama imar planı İNEGÖL BOĞAZKÖY
03.03.2020 01.04.2020 Akhisar Mahallesi 355 ada 1 nolu parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden İmar Uygulaması işlemi. İNEGÖL AKHİSAR
18.02.2020 19.03.2020 Yeniceköy Mahallesi 4 pafta 558, 559 ve 4469 nolu parsellerde İmar Uygulaması işlemi. İNEGÖL YENİCEKÖY
28.01.2020 27.02.2020 Akhisar 787 ada 2-3-4 parseller, 788 ada 3-4-5 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL AKHİSAR
28.01.2020 27.02.2020 Yeniceköy Mahallesi 587 ada 1/1000 ölçekli plan notu ilavesi İNEGÖL YENİCEKÖY
28.01.2020 27.02.2020 Kemalpaşa Mahallesi 668 ada 51 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA
19.12.2019 20.01.2020 Kurşunlu Mh. 103 ada 1 ve 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL KURŞUNLU
19.12.2019 20.01.2020 Mahmudiye Mh. 278 ada 77-94-170 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL MAHMUDİYE
19.12.2019 20.01.2020 Mesudiye Mh. 1198 ada 5 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL MESUDİYE
19.12.2019 20.01.2020 Süleymaniye Mh. 262 ada 1-25-37-38 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE
19.12.2019 20.01.2020 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları Konut Alanları Plan notu ilavesi İNEGÖL
17.12.2019 16.01.2020 Burhaniye Mahallesi 222 ada 17 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL
19.11.2019 19.12.2019 Orhaniye Mahallesi 1426 ada 81,104,105,153 nolu parseller ile 1529 ada 201 ve 202 nolu parsellerde İmar Uygulaması. İNEGÖL ORHANİYE
12.11.2019 12.12.2019 Süleymaniye Mahallesi 732 ada 46, 63 ile Burhaniye Mahallesi 732 ada 65 nolu parsellerde İmar Uygulaması. İNEGÖL SÜLEYMANİYE
14.10.2019 13.11.2019 Hocaköy 118 ada 29 parsele ait plan değişikliği İNEGÖL HOCAKÖY
14.10.2019 13.11.2019 Orhaniye mahallesi 1047 ada 1 ve 2 parsellere ait uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL ORHANİYE
14.10.2019 13.11.2019 İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı -Plan notu değişikliği İNEGÖL
14.10.2019 13.11.2019 Mahmudiye Mah. 385 ada 1602 parselin kuzeyinde "Trafo Alanı" plan değişikliği İNEGÖL MAHMUDİYE
14.10.2019 13.11.2019 Deydinler Mh.145 ada 9-10-11-24-26-27 parsellere ait uygulama imar planı İNEGÖL DEYDİNLER
14.10.2019 13.11.2019 Bayramşah mah. 108 ada 57 parsele ait uygulama imar planı İNEGÖL BAYRAMŞAH
14.10.2019 13.11.2019 Akhisar 355 ada 1 parsel ile 108 ada 75 parsele ait plan değişikliği İNEGÖL AKHİSAR
08.10.2019 07.11.2019 Süleymaniye Mahallesi 732 ada 46 ve 63 nolu parseller ile Burhaniye 732 ada 65 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL SÜLEYMANİYE
08.10.2019 07.11.2019 Sinanbey Mahallesi 100 ada 6,7,40,41,42,55 ve 62 nolu parsellerde İmar Uygulaması. İNEGÖL SİNANBEY
05.09.2019 07.10.2019 BUSKİ- Alanyurt Yan Dere Yağmursuyu Toplayıcı Kanal Projesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL Alanyurt-Orhaniye
17.07.2019 16.08.2019 Kemalpaşa mahallesi 1265 ada 7 parsele ait plan değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA
17.07.2019 16.08.2019 Süleymaniye mah.711 ada 452-433 parsellere ait plan değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE
17.07.2019 16.08.2019 Sinanbey mahallesi 1341 ada 4 nolu parsele ait plan değişikliği İNEGÖL SİNANBEY
17.07.2019 16.08.2019 Alanyurt mahallesi 252-1455-1456-3220 parsellere ait plan değişikliği İNEGÖL Alanyurt
17.07.2019 16.08.2019 Çayyaka mah. 153 ada 404-405-733-734-735-757-764-769-771-795 parsellere ait plan değişikliği İNEGÖL ÇAYYAKA
17.07.2019 16.08.2019 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında plan notu değişikliği (%15 iyileştirme) İNEGÖL
17.07.2019 16.08.2019 Kemalpaşa mahallesi 1253 ada 3 parsele ait plan değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA